Các giải pháp xếp hàng tự động, lấy số thứ tự cho các ngân hàng, hành chính công hay hệ thống trường học, bệnh viện.

Call ComQ