Các giải pháp công nghệ thông tin bao gồm phần cứng kiosk, touch monitor, pc và phần mềm liên quan được cung cấp bởi hãng sản xuất Comq.

Call ComQ