0934.805.856
Chat ngay

Tag Archives: thông tin internet

Internet trên thế giới sau tháng 4 2020 thay đổi như thế nào ! Tra cứu thông tin mở rộng thêm về thế giới quan

THONG-KE-KY-THUAT-SO-TREN-TOAN-THE-GIOI-THANG-4-2020-COMQ-KIOSK

Thế giới thay đổi đáng kể trong ba tháng đầu năm 2020, với đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là khía cạnh về lưu lượng sử dụng internet của thế giới. Những thay đổi này được thể hiện rõ ràng trong các […]