0934.805.856
Chat ngay

Tag Archives: máy xếp hàng tự động

Xếp hàng tự động là gì ? Khái niệm về hàng đợi trong hệ thống ngân hàng ?

HE-THONG-HANG-DOI-TRONG-XEP-HANG-TU-DONG-LA-GI

Tóm tắt xếp hàng tự động là một quá trình di chuyển khách hàng theo một trình tự đến một dịch vụ cụ thể theo nhu cầu của khách hàng bằng các thiết bị công nghệ thông minh như kiosk thông tin, màn hiển thị và loa gọi số, bao gồm cả phần mềm ứng […]