Các giải pháp xếp hàng tự động, lấy số thứ tự cho các ngân hàng, hành chính công hay hệ thống trường học, bệnh viện.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

10inch free stand tablet pc touch_62356831657

Liên hệ
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

15 17 20 senke all in_62411508015

Liên hệ
Call Now ButtonCall ComQ