0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

Màn hình tương tác thông minh ComQ sử dụng cho giáo dục, doanh nghiệp, bất động sản, trung tâm ngoại ngữ. Có thể trình chiếu, tương tác, chơi Game, Video, điều khiển từ xa …. Sản phẩm có thể kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc, rất phù hợp cho giảng dạy, trình chiếu, TT, ngoại ngữ, công ty, trường học, bất động sản

Man hinh cam ung 85 inch
Màn hình tương tác thông minh ComQ i-Touch 85IMT

Liên hệ