0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

COMQ Q-TOUCH QMT55C là màn hình cảm ứng điện dung công nghiệp, được thiết kế phục vụ các tác vụ trình chiếu, tương tác hoặc dạy học. Màn hình có thể sử dụng ở các phòng họp thay thế máy chiếu. Các doanh nghiệp bất động sản, trường học, các buổi thuyết trình hay mở bán đều rất tuyệt vời!

man hinh tuong tac cam ung 55 inch
Màn hình cảm ứng công nghiệp 55 inch COMQ Q-TOUCH QMT55IR

Liên hệ