0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

Giải pháp tìm đường Mall Way-finding là giải pháp sử dụng tìm điểm đến cho siêu thị, trung tâm thương mại, tòa nhà và các điểm công cộng khác. Toàn bộ giải pháp và sự kết hợp giữa phần cứng chất lượng cao và phần mềm được viết riêng, tùy chọn hóa cho từng khách hàng mang đến độ tin cậy, nét văn minh và hiệu quả cao.