0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

Tower Way-finding là giải pháp tìm địa điểm trong các tòa nhà văn phòng tòa nhà dịch vụ, trung tâm thương mại, hay các điểm công cộng khác. Người dùng vào tiền sảnh, có thể tra cứu các doanh nghiệp trong tòa nhà tại Kiosk thông tin. Phần mềm tìm kiếm sẽ thực hiện việc tìm kiếm, chỉ đường và khuyến nghị thông tin.