0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

Máy tra cứu thông tin ComQ Q-KIOSK 4250 TMT  là dòng kiosk sử dụng tại các Trung tâm thương mại, hành chính công, ngân hàng, Công ty bất động sản, Bệnh viện, các điểm công cộng khác. Với cấu hình mạnh, cảm ứng mượt, ComQ Q-KIOSK 4250 TMT có thể tra cứu 3D, Thiết kế căn hộ, quy hoạch, tìm đường và các ứng dụng khác

COMQ Q-Kiosk 4381 front 600x600 2
07. Máy tra cứu thông tin COMQ Q-KIOSK 43TMT Series

Liên hệ