0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

ComQ Q-KIOSK được thiết đa dụng cho các mục đích Cấp số, in số trong các hệ thống xếp hàng tư động tại ngân hàng, hành chính công, bệnh viện, hải quan, xăng dầu, bưu chính, điện lực … hoặc có thể đóng vai kiosk self-service trong các nhà hàng, cửa hàng nhằm mục đích bán hàng tự động.

3. KIOSK tra cứu thông tin COMQ Q-KIOSK 4350TMT

Liên hệ