0934.805.856
Chat ngay

Liên hệ

Được sử dụng nhiều trong bệnh viện, COMQ Q-KIOSK 3281 CMT đặc biệt ứng dụng trong đăng ký khám chữa bệnh tự động. Ngoài ra các trang thiết bị công nghiệp, Kiosk còn được ưa chuộng sử dụng trong hành chính công, sàn giao dịch, nhà hàng, khách sạn và các đơn vị tổ chức sự kiện.

COMQ KIOSK 32CMT
10. KIOSK tra cứu thông tin COMQ Q-KIOSK 3281 CMT

Liên hệ