Website-Slider-Banner-kiosk-thong-tin-comq-top-1
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
anh-bai-viet-gioi-thieu-comq

ComQ Touch and Solution – Gạch nối nền công nghiệp 4.0

ComQ Technology là doanh nghiệp uy tín chuyên thiết kế, lắp ráp và sản xuất các thiết bị công nghệ thông tin liên quan đến tương tác và cảm ứng như: Kiosk Thông Tin, Hệ Thống Lấy Số Tự Động, Màn hình quảng cáo chân đứng, tương tác và các giải pháp tùy biến.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh đều thực hiện theo các tiêu chuẩn: ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO45001-2018, Thực hành 5S nhằm mang lại giá trị cao nhất cho người sử dụng.

Xem thêm